Kirjoita ohjeita hyvästä reaaliaineen vastauksesta omassa oppiaineessasi. Lisää tähän lisätään tekstiä painamalla edit ja tallenna painamalla save...

Historian vastaukseen pätevät samat säännöt kuin muidenkin reaaliaineiden esseevastauksiin. Oleellista on, että vastaus on loogisesti etenevä, jäsennelty ja siinä tietoaineksen hallitsemisen lisäksi osoitetaan ymmärrys nähdö yhteys keskeisten ilmiöiden ja tapahtumien välillä.