Muistiinpanot


Millä tavalla muistiinpanoja kannattaa tehdä? Missä erilaisissa tilanteissa lukio-opiskelija tekee muistiinpanoja?

Koulussa muistiinpanoja tehdään ainakin:
  • taululta, opettajan kalvoista
  • opettajan puheesta
  • oppituntikeskustelusta
  • oppikirjaa luettaessa
kirj2.jpg

Visuaaliset muistiinpanot
Muistiinpanojen tekemisestä Wikipediassa

Kokemuksia harjoituksesta
Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle helppoa muistaa > jos tulee paljon asiaa, niin silloin kirjoittaa avainsanat paperille > avainsanojen silmäileminen palauttaa kuullun asian mieleen > kertaaminen vähentää muistivääristymiä > asia tallettuu pitkäkestoiseen muistiin mahdollisimman oikeassa muodossa
Avainsanat: avainsanasta saa kiinni ja voi yhdistää olemassa oleviin tietoihin (assimilaatio
uusi tieto liittyy vanhaan, akkomodaatiouusi tieto muokkaa vanhaa) > helppo osoittaa nuolilla yhteyksiä asiasta toiseen, auttaa hahmottamaan kokonaisuutta > vaatii vähemmän aikaa (nopea tapa), voi kuunnella enemmän, mutta joutuu ehkä prosessoimaan myöhemmin > avainsanoja voi poimia esiin laajemmista muistiinpanoista > voi poimia esiin alleviivaamalla, yliviivaamalla, rengastamalla > solmukohtien löytämisellä, voi ankkuroida keskeisiin asioihin, ankkurointia voit tehdä myös erilaisilla tehokeinoilla (visuaalisointi, alkukirjaimet yms.) > ankkuri on kuin norsun häntä, jonka avulla voit palauttaa opiskellun mieleen > kun muistelet kokeessa, voi olla että jumitut paikoilleen pinnistellessäsi, rentoudu, pidä taukoa, luota että muistisi toimii
Käsitekartta tms.: Oppitunnin muistiinpanoista jälkikäteen, miettimällä ja ajatuksen kanssa; sivun tila voi käydä vähiin, tärkeää että saa itse selvää; etuna se, että pystyy poimimaan tärkeät asiat nopeasti, saman tien yhdellä silmäyksellä näkyy, mihin asiat liittyvät, asian läpikäynti jälkeenpäin nopeaa, käsitekartat hyviä erityisesti visuaalisesti oppiville, voi käyttää nuolia, kuvia, värejä, liitoksia ja vaikutussuhteita voi osoittaa viivoilla, auttaa hahmottamaan asian rakennetta, asioiden merkitystä voi osoittaa eri vahvuisilla kirjasimilla ja viivoilla > käsitekarttaa voi työstää tekemällä uusia versioita ja kiteyttää tai täydentää > asioiden hierarkiaa voi myös liittää käsitekarttaan (helposti esim. tietokoneella): ensimmäinen käsitekartta aiheen kiteytys, kuin hakemisto, jokaisesta käsitteestä voi mennä syvemmälle > voi käyttää myös ryhmätyön työvälineenä > tekeminen työläämpää kuin sanallisten muistiinpanojen, mutta on jatkossa toimivampi, esim. korjaaminen helppoa ja lisäileminen, täydentäminen vaivatonta

Katso Piisilmän käsitekartta Umberto Econ kirjasta Ruusun nimi