Kirjoita ohjeita hyvästä reaaliaineen vastauksesta omassa oppiaineessasi. Lisää tähän lisätään tekstiä painamalla edit ja tallenna painamalla save..

Essee tarkoittaa pienimuotoista tutkielmaa annetusta aiheesta. Näin ollen esseessä tulee pyrkiä seuraavien kriteerien täyttämiseen.

 • mahdollisimman monipuolinen käsittely
 • olennaiseen keskittyminen (valikointi)
 • tieteellisten termien oikea käyttö
 • yleensä kannattaa lähteä käsitteen (tärkeimmän) määrittelystä
 • rutiinina kannattaa kysyä, tuleeko määrittää
 • oikeasta asioiden painotuksesta kannattaa huolehtia (pääasioille enemmän painoa)
 • tärkeä asia tulee ilmaista riittävän painavasti
 • älä kirjoita olennaista asiaa sivulauseessa, älä liioin tunge yhteen lauseeseen useita tärkeitä asioita
 • painava asia tulee ilmaista riittävän painavasti
 • vastattava kysyttyyn asiaan eli keskityttävä valikoimaan laajasta aineistosta otsikkoa vastaavasti
 • problematisointi ja ongelmien esille ottaminen tuo syvyyttä
 • asiat ilmaistava yksiselitteisellä ja ymmärrettävällä kielellä
 • asioita ei saa esittää liian yksinkertaisen mustavalkoisina tosiasioina
 • heikentäviä ja rajoittavia ilmaisuja kannattaa käyttää
 • psykologisten teorioiden esille ottaminen ja soveltaminen tärkeää
 • muistettava psykologian moni-ilmeisyys. samasta ongelmasta useita eri teorioita
 • usein ongelman/kysymyksen voi jättää auki, ellei välttämättä vaadita ratkaisuun päätymistä