Visuaaliset muistiinpanot

Muistiinpanoja voi tehdä suorasanaisen tekstin ja ranskalaisten viivojen lisäksi monella erilaisella visuaalisella tavalla. Visuaalisia muistiinpanoja ovat esimerkiksi:
  • mind map, ajatuskartta
  • käsitekaavia
  • tieto-vee
  • taulukko
  • aikajana
  • kytkentäkaavio