Kirjoittaminen


Kirjoittaminen on vanha ja edelleen merkittävä tapa välittää ajatuksia yli ajan ja henkilöltä toiselle. Muodostamme tässä wikissä käsitystä siitä, mitä kirjoittamisen taitoja tämän hetken lukio-opiskelija tarvitsee. Lukiossa opetellaan akateemisen kirjoittamisen alkeita. Lukiossa tarvitaan myös muita oppimista edistäviä kirjoittamisen tapoja sekä kykyä kirjalliseen viestintään. Ensimmäisenä tutkimme muistiinpanojen tekemistä.

Millä tavalla sinä teet muistiinpanoja? Lukiokirjoittamisen kurssin toisen oppitunnin aiheena ovat muistiinpanot. Kokoamme hyviä vinkkejä aiheesta. Myös ongelmien esille tuominen on tärkeää. Ongelmiiin etsitään ratkaisuja yhdessä.

kirj.jpgThe following was originally published February 20, 2006 at http://lukiokirjoittaminen.blogspot.com/2006/02/kirjoittaminen-kurssin-wiki.html
Lukiokirjoittamisen kurssi tuottaa yhteisesti tietoa hyvistä menetelmistä kirjoittaminen -wikin avulla. Wiki on yhteisen tiedonmuodostuksen menetelmä. Kirjoittaminen wiki on avoin kaikille kurssilaisille. Jokainen voi kantaa oman kortensa kekoon ja rikastuttaa näkemystä lukiokirjoittamisen taidoista. Oikeudet wikiin antaa kurssin opettaja.