Recent Changes

Sunday, July 18

 1. page space.menu edited Etusivu Kurssiaineisto Muistiinpanot Reaaliaineet HI, YH PS FI UE, ET BI, GE KE, FY TE …
  Etusivu
  Kurssiaineisto
  Muistiinpanot
  Reaaliaineet
  HI, YH
  PS
  FI
  UE, ET
  BI, GE
  KE, FY
  TE
  Taustatietoja
  Vinkkiblogi

  (view changes)
  11:42 am

Wednesday, May 2

 1. page space.menu edited Etusivu: Kirjoittaminen Etusivu Kurssiaineisto Muistiinpanot Visuaaliset muistiinpanot Rea…
  Etusivu: KirjoittaminenEtusivu
  Kurssiaineisto

  Muistiinpanot
  Visuaaliset muistiinpanot
  Reaaliaineet
  HI, YH
  (view changes)
  7:39 am

Tuesday, May 1

 1. page space.menu edited ... TE Taustatietoja Vinkkiblogi
  ...
  TE
  Taustatietoja
  Vinkkiblogi
  (view changes)
  3:17 am
 2. 3:15 am
 3. 3:14 am

Wednesday, April 25

 1. page Muistiinpanot edited ... Avainsanat: avainsanasta saa kiinni ja voi yhdistää olemassa oleviin tietoihin (assimilaatio …
  ...
  Avainsanat: avainsanasta saa kiinni ja voi yhdistää olemassa oleviin tietoihin (assimilaatio
  uusi tieto liittyy vanhaan, akkomodaatiouusi tieto muokkaa vanhaa) > helppo osoittaa nuolilla yhteyksiä asiasta toiseen, auttaa hahmottamaan kokonaisuutta > vaatii vähemmän aikaa (nopea tapa), voi kuunnella enemmän, mutta joutuu ehkä prosessoimaan myöhemmin > avainsanoja voi poimia esiin laajemmista muistiinpanoista > voi poimia esiin alleviivaamalla, yliviivaamalla, rengastamalla > solmukohtien löytämisellä, voi ankkuroida keskeisiin asioihin, ankkurointia voit tehdä myös erilaisilla tehokeinoilla (visuaalisointi, alkukirjaimet yms.) > ankkuri on kuin norsun häntä, jonka avulla voit palauttaa opiskellun mieleen > kun muistelet kokeessa, voi olla että jumitut paikoilleen pinnistellessäsi, rentoudu, pidä taukoa, luota että muistisi toimii
  ...
  ryhmätyön työvälineenä > tekeminen työläämpää kuin sanallisten muistiinpanojen, mutta on jatkossa toimivampi, esim. korjaaminen helppoa ja lisäileminen, täydentäminen vaivatonta
  Katso Piisilmän käsitekartta Umberto Econ kirjasta Ruusun nimi
  (view changes)
  9:09 am
 2. page Muistiinpanot edited ... Kokemuksia harjoituksesta Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle help…
  ...
  Kokemuksia harjoituksesta
  Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle helppoa muistaa > jos tulee paljon asiaa, niin silloin kirjoittaa avainsanat paperille > avainsanojen silmäileminen palauttaa kuullun asian mieleen > kertaaminen vähentää muistivääristymiä > asia tallettuu pitkäkestoiseen muistiin mahdollisimman oikeassa muodossa
  ...
  tietoihin (assimilaatio
  uusi

  uusi
  tieto liittyy vanhaan, akkomodaatio
  uusi
  akkomodaatiouusi tieto muokkaa
  Käsitekartta tms.: Oppitunnin muistiinpanoista jälkikäteen, miettimällä ja ajatuksen kanssa; sivun tila voi käydä vähiin, tärkeää että saa itse selvää; etuna se, että pystyy poimimaan tärkeät asiat nopeasti, saman tien yhdellä silmäyksellä näkyy, mihin asiat liittyvät, asian läpikäynti jälkeenpäin nopeaa, käsitekartat hyviä erityisesti visuaalisesti oppiville, voi käyttää nuolia, kuvia, värejä, liitoksia ja vaikutussuhteita voi osoittaa viivoilla, auttaa hahmottamaan asian rakennetta, asioiden merkitystä voi osoittaa eri vahvuisilla kirjasimilla ja viivoilla > käsitekarttaa voi työstää tekemällä uusia versioita ja kiteyttää tai täydentää > asioiden hierarkiaa voi myös liittää käsitekarttaan (helposti esim. tietokoneella): ensimmäinen käsitekartta aiheen kiteytys, kuin hakemisto, jokaisesta käsitteestä voi mennä syvemmälle > voi käyttää myös ryhmätyön työvälineenä
  Katso Piisilmän käsitekartta Umberto Econ kirjasta Ruusun nimi
  (view changes)
  8:54 am
 3. page Muistiinpanot edited ... Kokemuksia harjoituksesta Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle help…
  ...
  Kokemuksia harjoituksesta
  Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle helppoa muistaa > jos tulee paljon asiaa, niin silloin kirjoittaa avainsanat paperille > avainsanojen silmäileminen palauttaa kuullun asian mieleen > kertaaminen vähentää muistivääristymiä > asia tallettuu pitkäkestoiseen muistiin mahdollisimman oikeassa muodossa
  ...
  tietoihin (assimilaatio = uusi
  uusi
  tieto liittyy vanhaan, akkomodaatio = uusi
  uusi
  tieto muokkaa
  ...
  muistisi toimii
  Käsitekartta:

  Käsitekartta tms.:
  Oppitunnin muistiinpanoista
  ...
  läpikäynti jälkeenpäin nopeaanopeaa, käsitekartat hyviä erityisesti visuaalisesti oppiville, voi käyttää nuolia, kuvia, värejä, liitoksia ja vaikutussuhteita voi osoittaa viivoilla, auttaa hahmottamaan asian rakennetta, asioiden merkitystä voi osoittaa eri vahvuisilla kirjasimilla ja viivoilla > käsitekarttaa voi työstää tekemällä uusia versioita ja kiteyttää tai täydentää > asioiden hierarkiaa voi myös liittää käsitekarttaan (helposti esim. tietokoneella): ensimmäinen käsitekartta aiheen kiteytys, kuin hakemisto, jokaisesta käsitteestä voi mennä syvemmälle > voi käyttää myös ryhmätyön työvälineenä
  Katso Piisilmän käsitekartta Umberto Econ kirjasta Ruusun nimi

  (view changes)
  8:54 am
 4. page Muistiinpanot edited ... Visuaaliset muistiinpanot Muistiinpanojen tekemisestä Wikipediassa Kokemuksia harjoituksest…
  ...
  Visuaaliset muistiinpanot
  Muistiinpanojen tekemisestä Wikipediassa
  Kokemuksia harjoituksesta
  Opettajan puheesta: muistiinpanot päässä, kuulemalla oppijalle helppoa muistaa > jos tulee paljon asiaa, niin silloin kirjoittaa avainsanat paperille > avainsanojen silmäileminen palauttaa kuullun asian mieleen > kertaaminen vähentää muistivääristymiä > asia tallettuu pitkäkestoiseen muistiin mahdollisimman oikeassa muodossa
  Avainsanat: avainsanasta saa kiinni ja voi yhdistää olemassa oleviin tietoihin (assimilaatio = uusi tieto liittyy vanhaan, akkomodaatio = uusi tieto muokkaa vanhaa) > helppo osoittaa nuolilla yhteyksiä asiasta toiseen, auttaa hahmottamaan kokonaisuutta > vaatii vähemmän aikaa (nopea tapa), voi kuunnella enemmän, mutta joutuu ehkä prosessoimaan myöhemmin > avainsanoja voi poimia esiin laajemmista muistiinpanoista > voi poimia esiin alleviivaamalla, yliviivaamalla, rengastamalla > solmukohtien löytämisellä, voi ankkuroida keskeisiin asioihin, ankkurointia voit tehdä myös erilaisilla tehokeinoilla (visuaalisointi, alkukirjaimet yms.) > ankkuri on kuin norsun häntä, jonka avulla voit palauttaa opiskellun mieleen > kun muistelet kokeessa, voi olla että jumitut paikoilleen pinnistellessäsi, rentoudu, pidä taukoa, luota että muistisi toimii
  Käsitekartta: Oppitunnin muistiinpanoista jälkikäteen, miettimällä ja ajatuksen kanssa; sivun tila voi käydä vähiin, tärkeää että saa itse selvää; etuna se, että pystyy poimimaan tärkeät asiat nopeasti, saman tien yhdellä silmäyksellä näkyy, mihin asiat liittyvät, asian läpikäynti jälkeenpäin nopeaa

  (view changes)
  8:39 am

Wednesday, May 3

 1. page PS edited ... tallenna painamalla save... save.. Essee tarkoittaa pienimuotoista tutkielmaa annetusta ai…
  ...
  tallenna painamalla save...save..
  Essee tarkoittaa pienimuotoista tutkielmaa annetusta aiheesta. Näin ollen esseessä tulee pyrkiä seuraavien kriteerien täyttämiseen.
  mahdollisimman monipuolinen käsittely
  olennaiseen keskittyminen (valikointi)
  tieteellisten termien oikea käyttö
  yleensä kannattaa lähteä käsitteen (tärkeimmän) määrittelystä
  rutiinina kannattaa kysyä, tuleeko määrittää
  oikeasta asioiden painotuksesta kannattaa huolehtia (pääasioille enemmän painoa)
  tärkeä asia tulee ilmaista riittävän painavasti
  älä kirjoita olennaista asiaa sivulauseessa, älä liioin tunge yhteen lauseeseen useita tärkeitä asioita
  painava asia tulee ilmaista riittävän painavasti
  vastattava kysyttyyn asiaan eli keskityttävä valikoimaan laajasta aineistosta otsikkoa vastaavasti
  problematisointi ja ongelmien esille ottaminen tuo syvyyttä
  asiat ilmaistava yksiselitteisellä ja ymmärrettävällä kielellä
  asioita ei saa esittää liian yksinkertaisen mustavalkoisina tosiasioina
  heikentäviä ja rajoittavia ilmaisuja kannattaa käyttää
  psykologisten teorioiden esille ottaminen ja soveltaminen tärkeää
  muistettava psykologian moni-ilmeisyys. samasta ongelmasta useita eri teorioita
  usein ongelman/kysymyksen voi jättää auki, ellei välttämättä vaadita ratkaisuun päätymistä

  (view changes)

More